Adatvédelmi Nyilatkozat

Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-100313/2016

Adatvédelmi nyilatkozat

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. (a továbbiakban: Avtv.), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. (a továbbiakban: Info tv.) alapján a Tekergő Utazási Ügynökség Bt. az alábbi adatkezelési tájékoztatót alkotja figyelembe véve az 1998. évi VI. törvényt az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során.

Adatkezelő személye
Név: Tekergő Utazási Ügynökség Bt. (rövidített néven: Tekergő Bt.)
Székhely: 9700 Szombathely, Király u. 15.
Telephely/ Iroda/ Levelezési cím: 9700 Szombathely, Király u. 15.
E-mail: szombathely@tekergobt.hu
Engedélyszám: R-1858/1999/2001.
 
Adatkezelés jogalapja
A Tekergő Utazási Ügynökség Bt. az Utas személyes adatait csak az Utas hozzájárulása (foglalása és/vagy regisztrációja), vagy jogszabály kötelező előírása alapján kezeli.

Adatkezelés célja
A  Tekergő Utazási Ügynökség Bt. az Info tv. alapján személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhet, amely kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. E célok lehetnek különösen:

  • regisztrációhoz és hozzájáruláshoz kötött direkt marketing tevékenység
  • szerződéskötés
  • utazási csomag, repülőjegy, szállodai szolgáltatás értékesítése, közvetítése
  • panaszok, bejelentések, igények kezelése
  • igényérvényesítés
  • kapcsolattartás
  • jogszabályi előírások, kötelezettségek teljesítése

Az Utastól a foglalás/regisztráció során tehát csak olyan adatok kérhetőek, amelyek az utazás létrejöveteléhez vagy egyéb szolgáltatás teljesítéséhez szükségesek.

Elektronikus hírlevél
Amennyiben az Utas feliratkozik a Tekergő Bt. hírlevelére, a Tekergő Bt. lehetőség szerint igyekszik a lakóhely, illetve korábbi utazások és más megadott adatok alapján személyre szabottan utazást ajánlani a hírlevél olvasóinak. A hírlevélre való feliratkozással az Utas hozzájárul ahhoz, hogy Tekergő  Bt az ehhez szükséges személyes adatait kezelje.
Az adatkezelés célja: reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése. A kezelt adatok köre: név, cím, telefonszám, faxszám, e-mail cím, továbbá a regisztráció körében felsorolt adatok.
Az adatok kezelésének időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig. A hírlevelet lemondani a hírlevél alján található Leiratkozás linkre kattintva lehet. A személyes adatok törlésére, az erre irányuló kérés beérkezésétől számított 10 munkanapon belül kerül sor."

Adatkezelés menete
A Tekergő Bt által üzemeltetett www.tekergo.hu weboldal meglátogatásához nincs szükség regisztrációra, személyes adatokat sem kell megadnia, azonban a weboldalon található meghatározott szolgáltatás igénybe vétele (foglalás) kizárólag személyes adatok (vezeték - és keresztnév, cím (irányítószám, település, utca, házszám), e-mail cím, telefonszám, születési dátum) megadásával lehetséges. Ezek az adatok csak azután kerülnek a Tekergő Bt-nél rögzítésre, miután az utas foglaláskor megadta őket.

Adattovábbítás
A Tekergő Bt. szolgáltatásait szerződött partnerei útján látja el. Ennek érdekében továbbítja az Utas adatait annak érdekében, hogy partnerei teljesíteni tudják a megrendelt szolgáltatást. E körben az adattovábbítás a szolgáltatás teljesítésének elengedhetetlen feltétele, így megrendelésével az utas kifejezetten hozzájárul a megadott adatok előbbiekben meghatározott körben, célból és ideig történő tárolásához, továbbításához, kezeléséhez, azaz az Utas adatait csak abban az esetben továbbítja a Tekergő Bt. harmadik fél számára, amennyiben az az utazás megvalósulásához szükséges.
Az utazási szerződés aláírásával az utas az adatainak külföldre (harmadik országba) történő továbbításához kifejezetten hozzájárul. A Tekergő Bt a szolgáltatás teljesítéséhez igénybe vett szerződéses partnerén túl harmadik személynek adatot nem továbbít, kivéve ha az adattovábbítás jogszabály kötelező előírása alapján kötelező.
A Tekergő Bt. partnerei (harmadik személy) adatkezeléséért nem vállal felelősséget.
 
Az utas személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogai
Az Avtv. alapján az Utasnak joga van bármikor tájékoztatást kérni személyes adatainak kezeléséről. A tájékoztatás ingyenes. Az Utas ilyen jellegű kérését annak benyújtásától számított 30 napon belül teljesíti a Tekergő Bt. Ezen kívül az Utas kérheti személyes adatainak módosítását, illetve törlését. Az Utas a személyes adatai kezelésével kapcsolatos kérését a szombathely@tekergobt.hu e-mail címen terjesztheti elő.
 
Panasz, jogorvoslat
Jogorvoslati igényével, panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat az alábbi elérhetőségeken:
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu